ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_εκμ.χωρου_Χαλκηδόνας _Ψ88ΧΩΗ2-3ΧΦ