ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-04-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ