ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-05-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ