Ανακοίνωση διακοπής υδροδότησης στην ΤΚ Παρθενίου στις 01-10-2018