Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων τη δραστηριότητας “Κτηνοτροφική μονάδα βουστασίου με αύξηση δυναμικότητας από 100 σε 240 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 240 μόσχων πάχυνσης του κ. Ζίγκα Κωνσταντίνου”, που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθμ. 654 αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 2104512823).
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων ορίζεται η 28-05-2021.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ