3α) ΌΡΟΙ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ_πανηγυρι_μ.μοναστηρίου_9ΨΣ3ΩΗ2-ΤΦ3 4α) Περίληψη διακήρυξης_πανηγυρι_μ.μοναστηρίου_ΩΥΓΒΩΗ2-5Χ5