ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2022_ΨΠΔΓΩΗ2-ΒΦ1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από τις 17/03/2022έως και τις 29/03/2022.