Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2022_ΨΠΔΓΩΗ2-ΒΦ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από τις 17/03/2022έως και τις 29/03/2022.

Μάθε Περισσότερα →