Διεθνής ηλεκτρονικός Διαγωνισμός:Επισκευή-Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος

 

 

Διακήρυξη επισκευές 22PROC010352133 signed Περίληψη επισκευών ανταλλ_ οχημάτων Ψ2ΒΘΩΗ2-ΤΟΥ signed