Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 07/05/2022έως και 16/05/2022.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (1)