Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 07/05/2022έως και 16/05/2022.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (1)

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 6/2021 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 18/11/2021 έως και 24/11/2021 (5 εργάσιμες ημέρες)αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email:dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr Οι θέσεις είναι μόνο μερικής απασχόλησης (4 ώρες

Περισσότερα →