Υποβολή των αιτήσεων από 04/04/2023 έως και 13/04/2023, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΨΝΟ1ΩΗ2-4ΑΑ

Για πληροφορίες αποστολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χαλκηδόνος (αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Γιαλοψός Γεώργιος, τηλ. 2391330143).