Υποβολή των αιτήσεων από 07/03/2024 έως και 11/03/2024, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr (πληροφορίες γραφείο πρωτοκόλλου, τηλ. 2391330143).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΔ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

ΥΔ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ