Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Δημοσίευση Προϋπολογισμού 2023

Δημοσίευση Π/Υ 2023_ 9ΝΨΗΩΗ2-Η4Κ Προϋπολογισμός 2023

Μάθε Περισσότερα →

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Εκτέλεση Προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2020

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα

Μάθε Περισσότερα →

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Εκτέλεση Προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2020

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Οκτώβριο 2020 στον ακόλουθο σύνδεσμο: Στοιχεία εκτελ.προϋπ.10_2020_6Ι5ΣΩΗ2-Ε1Λ  

Μάθε Περισσότερα →

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2019

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα

Μάθε Περισσότερα →

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2019

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα

Μάθε Περισσότερα →

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2019

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα

Μάθε Περισσότερα →

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2019

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα

Μάθε Περισσότερα →

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2019

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις, Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2018

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα

Μάθε Περισσότερα →