Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 6/2021 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 18/11/2021 έως και 24/11/2021 (5 εργάσιμες ημέρες)αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email:dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr Οι θέσεις είναι μόνο μερικής απασχόλησης (4 ώρες

Μάθε Περισσότερα →