Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Με την 156/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Χαλκηδόνος εγκρίθηκε η εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) στο Δήμο μας, µε την συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Μάθε Περισσότερα →