ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (για την επάνδρωση του press container)