Αναλυτική και περιληπτική διακήρυξη του Έργου “Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων έτους 2015”