6α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_λουδία -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ_666ΧΩΗ2-ΝΔ3