2β) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-1326+983.ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ_Ω0ΘΛΩΗ2-ΔΛΕ