4) ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ_1797-13_ΩΥΥΖΩΗ2-Α7Ξ