Σε συνέχεια της από 21-02-2023 υπογραφής της με αρ. πρωτ. 2766/21-02-2023 Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΈΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ» μεταξύ του  μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και του αναδόχου  «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ – Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ ΟΕ» και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και πρόδρομων εργασιών, σας ενημερώνουμε ότι οι  εργασίες κατασκευής του έργου θα εκκινήσουν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 06/11/2023.

Σύμφωνα με τη με αρ. 91/2022 Μελέτη με το ως άνω έργο  προβλέπεται η ανακατασκευή των πεζοδρομίων επί της οδού Εθν. Αντίστασης  και συγκεκριμένα από την οδό  Αγ. Γεωργίου μέχρι την οδό Στρ. Πλαστήρα. Επιπρόσθετα θα ανακατασκευαστεί το πεζοδρόμιο στο ανατολικό τμήμα της οδού Αγίου Γεωργίου, από τον κόμβο Δημαρχείου έως τη διασταύρωση με την οδό Φιλίππου.

Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Το έργο θα εκτελεστεί επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως σε επτά (7)  φάσεις,  ως ακολούθως :

A/Α ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1 ΦΑΣΗ Α Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από τη συμβολή με την οδό Στρατ. Πλαστήρα έως τη συμβολή με την οδό Αγίου Αθανασίου
2 ΦΑΣΗ Β Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από τη συμ,βολή με την οδό  Αγίου Αθανασίου έως τη συμβολή με την οδό  Μ. Μερκούρη
3 ΦΑΣΗ Γ Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από τη συμβολή με την οδό  Μ. Μερκούρης, έως τη συμβολή με την οδό  Μεγάλου Αλεξάνδρου
4 ΦΑΣΗ Δ Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από τη συμβολή με την  οδό  Μεγάλου Αλεξάνδρου ‘εως τη συμβολή με την οδό Γ. Γεννηματά  (δυτικό τμήμα)
5 ΦΑΣΗ Ε Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από τη συμβολή με την οδό  Γ. Γεννηματά (δυτικό τμήμα) έως τη συμβολή με την οδό Γ. Γεννηματά (ανατολικό τμήμα)
6 ΦΑΣΗ ΣΤ Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από τη συμβολή με την οδό Γ. Γεννηματά (ανατολικό τμήμα) έως τη συμβολή με την οδό Αγίου Γεωργίου (κόμβος Δημαρχείου)
7 ΦΑΣΗ Ζ Επί της οδού  Αγίου Γεωργίου  από τον κόμβο Δημαρχείου έως τη συμβολή με την οδό Φιλίππου (νότιο τμήμα)

 

Η  υλοποίηση  θα ξεκινήσει από την φάση Α (τμήμα επί της οδού Εθνικής αντιστάσεως  από τη συμβολή με την οδό Στρατ. Πλαστήρα έως τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αθανασίου). Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες της φάσης Α, θα εκκινήσουν οι εργασίες της Φάσης Β κ.ο.κ..

Οι εργασίες κάθε φάσης, θα διαρκούν κατά προσέγγιση ένα (1) μήνα και κατά τη διάρκεια τους θα πραγματοποιείται απαγόρευση της κυκλοφορίας  των οχημάτων , επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, στο οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες, κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πεζών και η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών κατασκευής.

Εντός του εργοταξίου ωστόσο, θα υπάρχει λωρίδα κυκλοφορίας επαρκούς πλάτους,  η οποία θα εξυπηρετεί τη μετακίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης καθώς και των οχημάτων τροφοδοσίας των παρακείμενων επιχειρήσεων.

Τις ώρες και μέρες που το εργοτάξιο θα είναι κλειστό, η λωρίδα αυτή θα δίνεται στην κυκλοφορία για την κίνηση των οχημάτων, με μία μόνο κατεύθυνση, αυτή προς Θεσσαλονίκη.

Παραπλεύρως της λωρίδας κυκλοφορίας των οχημάτων, θα δημιουργηθεί διάδρομος ο οποίος θα εξυπηρετεί τη διέλευση των πεζών και τη μετακίνηση των μόνιμων κατοίκων της περιοχής εντός του χώρου του εργοταξίου.

Η κίνηση των οχημάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της εκάστοτε φάσης, θα γίνεται με εκτροπή της κυκλοφορίας σε κάθετες οδούς επί της Εθνικής Αντιστάσεως, σύμφωνα με την εγκατεστημένη σήμανση.

 

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΣΕΘ ΚΑΙ ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Σε όλες τις φάσεις των εργασιών και καθ΄ολη τη διάρκεια της ημέρας τα δρομολόγια των λεωφορείων ΟΣΕΘ (γραμμές 81,81Α,81Β,81Κ,81Ε,90,90Β,90Ε), θα εκτρέπονται από τις παράλληλες οδούς, εκατέρωθεν της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (οδοί Τζιβαροπούλου και Παύλου Μελά) και το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από τις ήδη χωροθετημένες στάσεις που βρίσκονται επί των οδών Τζιβαροπούλου και Παύλου Μελά.

 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΙΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΣΤΡΑΤ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ)

Οι ιδιοκτήτες των παρόδιων καταστημάτων καλούνται  να προβούν πριν από την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο τμήμα στο οποίο  βρίσκεται η ιδιοκτησία τους, στην απομάκρυνση τυχόν κατασκευών,  όπως διαφημιστικές πινακίδες , που καταλαμβάνουν αυθαίρετα κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο),έμπροσθεν του καταστήματος τους καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν προσωρινού εξοπλισμού  (τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία κ.τ.λ.), για τον οποίο έχουν λάβει άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες φάσεις του έργου.

Σε κάθε περίπτωση καλούνται να συμμορφωθούν με τα αναφερόμενα στα έγγραφα που τους έχουν διανεμηθεί, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση (αρ. πρωτ. 10.941/05-07-2023 και  13.112/24-08-2023 .

Ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία Δήμου και δημοτών για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου προς όφελος και σεβασμό όλων.

 

Συνημμένα

  1. Η με αρ. 91/2022 Μελέτη , βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο
  2. Οριζοντιογραφία της νέας διαμόρφωσης της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.
  3. Το με αρ. πρωτ. 10.941/05-07-2023 και με  αρ. πρωτ. 13.112/24-08-2023  έγγραφα με οδηγίες για τους ιδιοκτήτες παρόδιων καταστημάτων.
  4. Το ΦΕΚ 5643Β-25/09/2023 έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου.

 

 

 

01. ΜΕΛΕΤΗ 91-2022

02. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_ΠΡΟΤΑΣΗ

03.ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (2)

04. ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ