Αποφάσεις

Ορισμός Αναπλήρωσης Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων Κουφαλίων – Μ. Μοναστηρίου – Νέα Ζωή (Λουδία)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ_ΨΟ1ΩΩΗ2-ΗΟΦ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ_Ψ32ΨΩΗ2-09Δ

Μάθε Περισσότερα →

Αποφάσεις

Σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος στις κτιριακές δομές του Δήμου Χαλκηδόνος και ορισμός υπευθύνων για την εφαρμογή του.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ6Β8ΦΩΗ2-0Λ1

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις, Αποφάσεις, Αποφάσεις Δημάρχου, Μη κατηγοριοποιημένο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προχώρησε στη χορήγηση αδειών λειτουργίας για τις ακόλουθες αθλητικές εγκαταστάσεις: Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας Κλειστό Γυμναστήριο Κουφαλίων Κλειστό Γυμναστήριο Χαλκηδόνας AΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΥΦΑΛΙΑ-

Μάθε Περισσότερα →