Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Χαλκηδόνος

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 6232/27-4-2022 Πρακτικό Επιλογής Ασκούμενου Δικηγόρου αποφασίστηκε από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής επιλογής ασκούμενων δικηγόρων του εδαφίου γ΄ της παρ.β της Κ.Υ.Α. με αριθ. 40134/13-10-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4535/Β΄//14-10-2020) των Υπουργών Δικαιοσύνης και

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Χαλκηδόνος

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15980/21-10-2021 Πρακτικό Επιλογής Ασκούμενων Δικηγόρων αποφασίστηκε από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής επιλογής ασκούμενων δικηγόρων του εδαφίου γ΄ της παρ.β της Κ.Υ.Α. με αριθ. 40134/13-10-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4535/Β΄//14-10-2020) των Υπουργών Δικαιοσύνης και

Περισσότερα →